Навигация

Указател

Указател / контакти

Областна дирекция на МВР – Ямбол

адрес: гр. гр. Ямбол, ул. “Преслав” №40
за спешни случаи /24 часа/ - тел. 112
телефонна централа: (046) 680 680
e-mail: yambol@mvr.bg


Приемно време за граждани :

Директора на ОД МВР - Ямбол: всяка сряда от 14,00 ч. до 16,00 ч.

Зам. директора на ОД МВР - Ямбол: всяка сряда от 09, 00 ч. до 12,00 ч.

 

           Банкови сметки на ОД на МВР - Ямбол

           Сметка за чужди средства:

           ДСК ЕАД - клон Ямбол

           Код на банката /BIC/ STSABGSF

           Банкова сметка /IBAN/

           BG 20 STSA 93003305143780

           По тази сметка постъпват:
- депозити и гаранции за участие в търгове по Закона за обществените поръчки;
- гаранции от временно задържани лица;
- такси за издаване на свидетелство за управление на МПС на чужденец - чл. 21, ал. 5 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси;
- такси за издаване на лична карта - чл. 32 и чл. 34 от Тарифа № 4;
- такси за издаване на паспорти, както и на други документи, заместващи паспорта на български граждани - чл.35, чл. 36, чл. 37 и чл. 38 от Тарифа № 4;
- такси за издаване на свидетелство за управление на МПС на български граждани - чл. 39, чл. 40 и чл. 41 от Тарифа № 4;
- такси по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства - чл. 45а, чл. 456, чл. 45в и чл. 45г от Тарифа № 4;
- Такси за чужденци по Закона за българските документи за самоличност - чл. 46, чл. 46а, чл. 48, чл. 48а, чл. 486, чл. 49, чл. 49а, чл.50 и чл. 51 от Тарифа 4.

Транзитна сметка:

ДСК ЕАД - клон Ямбол
Код на банката /BIC/: STSABGSF
Банкова сметка /IBAN/:
BG 59 STSA 93003194064401

По тази сметка постъпват всички останали приходи, които се събират в системата на МВР.

 

Директор:
Генчо Георгиев Иванов
Телефон за връзка: 046/ 66 20 11
Приемно време : всяка сряда от 14.00 ч. до 16.00 ч.


ВПД Зам.-директор и началник отдел “Криминална полиция”:
Евгени Христов
Телефон за връзка: 046/680 230
Приемно време: всяка сряда от 09, 00 ч. до 12,00 ч.

Пресцентър - Регионален говорител на МВР
Телефони за връзка: 046/680 281, факс: 046/66 20 14.
e-mail: yambol@mvr.bg

 

Началник отдел “Охранителна полиция”:
Георги Кючуков

Телефон за връзка: 046/ 680 430

 

Началник отдел "Досъдебно производство":
гл. разследващ полицай Ваня Щерева
Телефон за връзка: 046/ 680 590

 

Сектор "Противодействие на криминалната престъпност" – Ямбол
Началник: Тошко Вълчев
Телефон за връзка: 046/ 680 410

 

Сектор "Противодействие на икономическата престъпност" – Ямбол
Началник: Георги Георгиев
Телефон за връзка: 046/ 680 420

 

Началник РУ"Полиция" – Ямбол:
Божидар Нихорлиев
Телефон за връзка: 046/ 680 520
Приемно време : всяка сряда от 09.00 ч. до 12.00 ч.

 

Началник РУ"Полиция" – Тунджа: 
Марко Бумбаров
Телефон за връзка: 046/ 680 620
Приемно време : всяка сряда от 09.00 ч. до 12.00 ч.

 

Началник РУ"Полиция" – Елхово: 
Койчо Койчев
Телефон за връзка: 04788/ 8311
Приемно време : всяка сряда от 09.00 ч. до 12.00 ч.

 

Началник РУ"Полиция"– Стралджа: 
Йордан Йорданов
Телефон за връзка: 04761/ 5528
Приемно време : всяка сряда от 09.00 ч. до 12.00 ч.

 

Началник Сектор "Пътна полиция" – Ямбол
тел. за връзка 046/ 680 255
адрес: гр. Ямбол, ул. “Търговска” №91
Работно време на гишетата за граждани - от 8.30 до 12 ч. и от 13 ч. до 17.00 часа
Информация за издаване на СУМПС: тел. 046/ 680 277;
Информация за регистрация на МПС: тел. 046/ 680 273;
Административно наказателна дейност в "Пътна полиция": 046/ 680 264.

 

Група "Български документи за самоличност" - Ямбол
Началник: Нели Василева, телефон за връзка: 046/ 680 355
адрес: гр. Ямбол, ул. “Преслав” №40 /сградата на ОДМВР – Ямбол/
Информация за български документи за самоличност: тел. 046/ 680 361; 046/ 680 363
Административно наказателна дейност в БДС: тел. 046/ 680 357.

 

Началник "Човешки ресурси”:
Павел Павлов
Телефон за връзка: 046/ 680 444

 

Миграция
Началник: Елена Чалъкова, тел. за връзка: 046/ 680 365
Информация касаеща чужди граждани: тел. 046/ 680 366.

 

РД“Пожарна безопасност и защита на населeнието” – Ямбол
Директор Йордан Събев

адрес: гр. Ямбол, ул. “Преслав” №.40
тел/факс. (046) 680 220
дежурен - тел. 112; (046) 680 660
Приемно време на директора та РД “Пожарна безопасност и защита на населението” :
сряда, 09 - 12 ч.